References

References

Op 11 en 12 oktober 2008 werd het nieuwe stadscentrum van Genk feestelijk ingehuldigd. Sevents beheerde de publiekscatering van dit spectaculaire evenement.

Sevents was verantwoordelijk voor deze beursdeelname van multinational ISS in België.

Sevents was verantwoordelijk voor deze beursdeelname van multinational ISS in België.

Sevents was verantwoordelijk voor deze beursdeelname van multinational ISS in België.

In de lente van 2008 organiseerde Suikerrock voor de eerste maal het Family Fun Festival, een concept voor kinderen, ouders en grootouders.

Sevents was verantwoordelijk voor de plaatsing van publimateriaal van multinational ISS in België

Sevents was verantwoordelijk voor de plaatsing van publimateriaal van multinational ISS in België

Sevents was verantwoordelijk voor de plaatsing van publimateriaal van multinational ISS in België

Sevents was verantwoordelijk voor deze beursdeelname van multinational ISS in België.